МИГ - ЛОМ

Уведомление за поверителност

Мерки за пожарна безопасност

Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

Комисии

 

 

КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛОМ
МАНДАТ 2019-2023 Г.

Комисиите са избрани с Решение  №4, Протокол №2/29.11.2019 г., на ОбС - Лом

 

 

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

Красимира Иванова Цветанова – председател

Александър Любомиров Михайлов

Борислав Цветанов Борисов

Димитър Неофитов Димитров

Надя Йорданова Петрова

Красимир Бориславов Иванов

Михаил Спасов Пасланджийски

 

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ИНВЕСТИЦИИ И ТРАНСПОРТ

 

Михаил Спасов Пасланджийски - председател

Георги Генадков Господинов

Михаил Огнянов Михайлов

Тихомир Борисов Трифонов

Тодор Иванов Тодоров

Красимир Бориславов Иванов

Борислав Цветанов Борисов

                                              

КОМИСИЯ ПО ПРАВНО-НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИТЕ

 

Димитър Неофитов Димитров - председател

Виктория Георгиева Владимирова

Ивайло Аспарухов Замфиров

Валери Павлов Аврамов

Коста Ангелов Генчев

Михаил Огнянов Михайлов

Десислава Викторова Александрова

                              

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

 

Цветомир Руменов Колицов - председател

Виктория Георгиева Владимирова

Евелинка Мишонова Петрова

Росен Тодоров Войнов

Емил Иванов Емилов

Десислава Викторова Александрова

Лена Димитрова Иванова

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

д-р Валя Любомирова Цветкова - председател

Ангел Ивов Барболов

Албена Росенова Иванова

Лена Димитрова Иванова

Светлин Горанов Райков

Юлия Ангелова Горанова

Камелия Милчева Арсенова

 

КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ДЕМОГРАФСКИ И ЕТИЧНИ ВЪПРОСИ

 

Юлия Ангелова Горанова - председател

Камелия Милчева Арсенова

Филип Ангелов Димитров

Светлин Горанов  Райков

Красимира Иванова Цветанова

Евелинка Мишонова Петрова

Георги Генадков Господинов

 

 

КОМИСИЯ ПО РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖТА, СПОРТА, ОТДИХА И ТУРИЗМА

 

Росен Тодоров Войнов - председател

Валери Павлов Аврамов

Димитър Неофитов Димитров

Ивайло Аспарухов Замфиров

Филип Ангелов Димитров

Цветомир Руменов Колицов

Емил Иванов Емилов

 

КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

Тодор Иванов Тодоров - председател

Александър Любомиров Михайлов

Коста Ангелов Генчев

Тихомир Борисов Трифонов

Ангел Ивов Барболов

Албена Росенова Иванова

д-р Валя Любомирова Цветкова

 

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ


Тихомир Борисов Трифонов - председател

Надя Йорданова Петрова

Валери Павлов Аврамов

Росен Тодоров Войнов

д-р Валя Любомирова Цветкова

Десислава Викторова Александрова

Георги Генадков ГосподиновTърсене

НАЦИОНАЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом

Фонд "Инвитро"

Обяви на ЧЕЗ

Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)