16.04.2021
Илиан Николов и  Михайлена Михайлова, млади творци от литературния клуб „Кръстьо Пишурка” към читалище „Постоянство 1856”, бяха отличени в конкурс, посветен на 200-годишнината от рождението на Георги Стойков Раковски. За повече подробности вижте в материала на Лилия Христозова. 

12.04.2021
Община Лом съобщава, че изплащането на възнагражденията на членовете на СИК ще започне на 12.04.2021 г. /понеделник/ от 14:00 часа.   От ръководството на Община Лом           

12.04.2021
С наближаването на Великден и Гергьовден започва активната търговия с домашни животни - агнета и ярета. В редица случаи крадците представяйки се за купувачи, предварително оглеждат стопанствата, които по-късно обират. Община Лом  препоръчва  на стопаните да бъдат предпазливи при установяване на контакти с търговци, които посещават дворовете им под предлог, че изкупуват животни.    За да не станете жертва на кражба или измама от мними...

09.04.2021
С Решение №214 от Протокол №25/31.03.2021 г. на Общински съвет - Лом се  гласува Методика и Комисия за разпределяне на средствата  от Фонд „Инвитро” за 2021 г. Чрез Фонд „Инвитро” ще се подпомагат еднократно, веднъж в годината, жени и семейства с репродуктивни проблеми, с постоянен и настоящ адрес на територията на община Лом Средствата, предвидени  за финансово подпомагане са за изследвания, медицински услуги, манипулации, процедури, извършени...

09.04.2021
Със заповедта се възобновява присъственият учебен процес за: учениците от 1-ви до 4-ти клас и задължителните групи за предучилищно образование; учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания; учениците от 5-ти до 12-ти клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището; учениците от 5-ти до 12-ти клас, при спазване на следния график: от 12.04.2021 г. до 23.04.2021...

01.04.2021
С цел улеснение на гражданите и хората с увреждания, кметът на Община Лом д-р Георги Гаврилов предостави безвъзмездно ново помещение на Националния осигурителен институт (НОИ) – Пенсионно обслужване. Новата приемна се намира в сградата на Общинския пазар на ул. „Георги Манафски“ №19, на първия етаж.  Приемната ще работи от 8 април 2021 г., всеки четвъртък, от 9.00 до 14.30 ч.   

09.04.2021
Със заповед №280/08.04.2021 г. на кмета на Община Лом се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2021 – 2022 г. Обект на търга са свободни земи от Общински поземлен фонд на община Лом.   Подробно описание на указанията за участие в търга, заповедта на кмета, както и списък...