03.12.2020
В изпълнение на Проект "Осигуряване на топъл обяд в град Лом", Община Лом  обявява  кампанията за прием на заявления-декларации  от кандидати, желаещи да им се предоставя топъл обяд за периода 04.01.2021-27.04.2021 година, който ще се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане...

01.12.2020
Фирми и физически лица, които плащат наем на Община Лом, но са засегнати от въведените противоепидемични мерки със заповеди на министъра на здравеопазването, ще бъдат освободени от заплащане за срок от 1 ноември 2020 г. до края на извънредната епидемиологична обстановка.  Предложението бе направено  от  кмета д-р Георги Гаврилов и бе одобрено от Общинския съвет. Така засегнатите от забраната за осъществяване на дейност фирми и...

27.11.2020
Кметът на община Лом д-р Георги Гаврилов кани жителите на общината да се включат със свои предложения, мнения и препоръки в изготвянето на бюджета за 2021 година. Писмени предложения могат да се подават в административната сграда на Община Лом,  ул.„Дунавска” № 12, ет.1, гише №3, както и в административните сгради на кметствата по населени места на територията на общината. Предложения могат да се изпращат и на ...

27.11.2020
National Geographic България и Фотопавилион канят любителите на фотографията да се включат в националния конкурс “Любими места на картата на България”, който обединява ГИС технологиите и фотографията с мисията да покаже красива България на интерактивна карта. Целта на конкурса е да предостави възможност на всеки да покаже и популяризира любимите си места в България, като сподели свои авторски снимки, свързани с различи видове забележителности, включително: Културни Природни Археологически Исторически Нематериално наследство Други   Конкурсът предоставя възможност...

26.11.2020
Успешно изпълнение на проекта „Община Лом - в грижа за децата“ отчита екипът по управление, с ръководител Анжело Иванов, директор „Образование, култура, вероизповедания и демографски въпроси“ в общинска администрация. В изпъление на проекта бе открит Център за предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, в който екип от специалисти оказва подкрепа на деца от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и...

26.11.2020
С издадена от министъра на здравеопазването Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. от 23,30 ч. на 27 ноември, петък, до 21 декември 2020 г. в страната се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки: Преустановяват се учебните занятия, практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение, в училищата и  центровете за подкрепа за личностно развитие. Учениците минават на онлайн обучение със заповед на министъра на образованието. Преустановява се провеждането в...