Обяви14.11.2022
Със заповед № 3РД – 787/09.11.2022г. на командира на Съвместното командване на силите са обявени 16 (шестнадесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС), както следва: за в.ф.22980–София–2(две) вакантни длъжности; за в.ф.52210–Банкя–2(две) вакантни длъжности; за в.ф.28860–Горна Малина–12(дванадесет) вакантни длъжности.  Кандидатите за вакантните длъжности трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование. Вакантните...

31.10.2022
До 28 ноември 2022 г. собствениците на водовземни съоръжения за подземни води са длъжни да ги регистрират. Съгласно Закона за водите, на регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в това число кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, които не се рагистрирани. Заявленията за регистрация се подават до Басейнова дирекция „Дунавски район”, гр Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, до 28 ноември 2022 г. Заявления могат да...

25.10.2022
С проектното предложение се цели да се намалят годишните разходите за електроенергия на I ОУ „Никола Първанов“, гр. Лом, съчетано с реално понижение на емисиите от СО2 (въглероден диоксид), подобряване на екологичното състояние на гр. Лом и подобряване на градската среда. Предвижда се изграждане на нова електроинсталация за фотоволтаичните панели. Подробна информация за инвестиционното предложение има в прикачените документи.     

20.10.2022
Във връзка със зачестилите произшествия през отоплителен сезон, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Лом, напомня на гражданите за повишената пожарна опасност в бита. Свързано със сезонната специфика, битовите пожари възникват в жилища, офиси, търговски обекти, работни помещения и в изоставени сгради. Основните предпоставки за тези пожари са неспазване на елементарните противопожарни правила, свързани предимно с опасно малко разстояние от отоплителния уред до обзавеждането...

10.10.2022
Съобщения до длъжници по чл.32 от ДОПК - виж тук

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
41% Complete (success)
Не :
53% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)