Обяви08.02.2021
Със заповед № ОХ-72/28.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 5(пет) вакантни длъжности за войници в Национален военен университет „Васил Левски”. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование.   Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да...

29.01.2021
Със заповед № ОХ–23/13.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 60(шестдесет) вакантни войнишки длъжности в Националната гвардейска част. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование.  Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:   ОФИС...

29.12.2020
Място за предоставяне на писмени възражения или предложения от заинтересовани лица: Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60. Съгласно чл.64, ал. 1, т.2 и т.3 от Закон за водите заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешително или да предложат условия, при които същото може да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични и обществени...

29.12.2020
Място за предоставяне на писмени възражения или предложения от заинтересовани лица: Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60. Съгласно чл.64, ал. 1, т.2 и т.3 от Закон за водите заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешително или да предложат условия, при които същото може да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични и обществени...

17.12.2020
Всички заинтересовани лица могат да внесат своите предложения, възражения и становища в срок от един месец на адрес: гр.Лом, ул."Дунавска" №12 - деловодство или на e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg 

Tърсене

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)