Обяви
20.12.2021
Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица е Басейнова дирекция "Дунавски район" с център Плевен, ул. "Чаталджа" № 60. Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в...

30.11.2021
Със заповед № ОХ-980/29.10.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 260 (двеста и шестдесет) вакантни войнишки длъжности във формирования от Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Благоевград, Асеновград, Белене, Мусачево и Пловдив. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование. Вакантните длъжности ще се заемат...


23.11.2021
Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при който е издадено в 14-дневен срок от обявяване на съобщението. Място за предоставяне на писмени възражения или предложения от заинтересовани лица е в Басейнова дирекция "Дунавски район", гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
42% Complete (success)
Не :
52% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)