Обяви


03.06.2021
Съгласно чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите заинтересованите лица могат да изразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14- дневен срок от обявяване на съобщението. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересовани лица е: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул....


26.05.2021
Всички заинтересовани лица могат да внесат своите становища в срок от 14 дни на адрес: гр. Лом, ул. "Дунавска" № 12 - деловодство или на mail: lom.municipality@lom.egov.bg

21.05.2021
Със заповед № ОХ–350/23.04.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 20 (двадесет) вакантни матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование.   Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да получите...

29.04.2021
Със заповед № ОХ-308/15.04.2021г. на министъра на отбраната на Република България  са обявени 158 (сто петдесет и осем) длъжности във военни формирования от Военноморски сили и Централно военно окръжие, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.   Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане...

28.04.2021
Със заповед № ОХ–280/01.04.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 40 (четиридесет) вакантни войнишки длъжности във военно формирование 28860 – Горна Малина, от състава на Съвместното командване на силите (СКС). Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да имат средно или по-високо образование.   Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите...

Tърсене

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)