Обяви


22.06.2022
Със заповед № 3РД – 530/14.06.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции са обявени 20 /двадесет/ вакантни войнишки длъжности в Съвместното командване на специалните операции. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование. Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване...

15.06.2022
Комплексен проект за инвестиционна инициатива със съдържание: Подробно устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ХII и УПИ ХIII, кв. 35 по плана на гр. Лом. Инвестиционен проект "Работилница, площадка за изкупуване на черни и цветни метали и ФЕЦ с мощност до 30 kW. Всички заинтересовани лица могат да внесат своите становища в срок от 14 дни на адрес: гр....

15.06.2022
Със заповед № ОХ-571/14.06.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности за прием на срочна служба в доброволния резерв в Националния военен университет „Васил Левски” гр. Велико Търново.         Длъжност: „Младши специалист” – 120 бр.         Длъжност: „Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана” – 30 бр. ИЗИСКВАНИЯ:         Да не са по-възрастни от 40 години и да имат завършено най-малко основно образование; Допълнителна информация за изискванията към кандидатите,...

10.06.2022
Със заповед № 3РД – 409/03.06.2022г. на командира на Съвместното командване на силите са обявени 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС), както следва: за в.ф.22980 – София – 4(четири) вакантни длъжности; за в.ф.52210 – Банкя – 6(шест) вакантни длъжности; за в.ф.28860–Горна Малина–15(петнадесет) вакантни длъжности.  Кандидатите за вакантните длъжности трябва да не са по-възрастни...

10.05.2022
Със заповед № ОХ-360/25.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 127 (сто двадесет и седем) длъжности във военни формирования от Военноморските сили и Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:   ОФИС ЗА...

09.05.2022
Със заповед № РД – 547/08.04.2022г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 13/тринадесет/ вакантни войнишки длъжности във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование. Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда...

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
43% Complete (success)
Не :
51% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)