ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА

Дата на публикуване: 11.09.2018 17:00

02.07.2020


Областeн план за развитие на горските територии на област Монтана (ОПРГТ) и на доклада за екологична оценка (ДЕО) към него.29.03.2019


1.Мотивирана справка за приети и неприети бележки и препоръки от проведените обществени обсъждания на проект на Областен план за развитие на горските територии на Област Монтана - тук 


2. Протокол от обществено обсъждане в Община Лом на проект на Областен план за развитие на горските територии на Област Монтана - тук11.09.2018


Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана – тук

 

Картен материал – тук

 

Приложение №II.1 Функционални категории - тук

 

Приложение №II.2 Екосистемни ползи предоставяни от горските територии - тук

 

Приложение №III.2  Горските територии, предоставящи възмездни екосистемни ползи - тук

 

Приложение №1  Характеристика на собствеността на горските територии - тук

 

Приложение №2 Терминологичен речник - тук

 

Приложение №3 CICES_Finalised-V5.1 - тук

 

Приложение №4 Анкетно проучване на експертното мнение за разработването на ОПРГТ Монтана - тук

 

Приложение №5 Запитване към специализираната общинска администрация за разработването на ОПРГТ Монтана - тук

 

Приложение №7 Зони на уязвимост - тук

 

Приложение №I.1 Идентифицирани несъответствия - тук

 

Приложение №III.1 Ползватели на възмездни ползи - тук 

 

Линк за сайта с ГИС платформата www.oprgtmontana.net

 

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)