Избори 2014

Дата на публикуване: 01.10.2014 09:59

СЪОБЩЕНИЕ

        СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ №86-НС ОТ 23.09.2014 г. НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МОНТАНА, ОБУЧЕНИЕТО НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ  ЗА ИЗБОРИТЕ  ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 5 ОКТОМВРИ 2014 г. НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЩИНА ЛОМ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 01.10.2014 г. от 13.30 ч. В ГОЛЕМИЯ САЛОН НА ЧИТАЛИЩЕ “ПОСТОЯНСТВО 1856“- ГР.ЛОМ.
       Регистрацията на участниците в обучението ще започне от 12,45 ч.

от избирателните списъци в изборите за народни представители за
Народно събрание на 5 октомври 2014 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК)
Заповед №443 от 18.09.2014 г. на Кмета на Община Лом относно организационно-техническата подготовка за провеждането на изборите за Народни представители на 5 октомври 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г. за всички български граждани. Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини: 
* През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/ 
Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване на друго място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис. 
* Чрез SMS 
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН. 
* Чрез стационарен или мобилен телефон 
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
Покана към политическите сили за консултации за определяне състава наСекционните избирателни комисии на територията на Община Лом във връзка спредстоящите избори за народни представители на 05.10.2014 г.
Избирателен списък за гласуване в изборите за народни представители на05.10.2014 г. на територията на община Лом.
Заповед №386 на Кмета на Община Лом относно места за поставяне наизбирателните списъци на територията на Община Лом.
Заповед №373 на Кмета на Община Лом с Приложения №№ 1 и 2 относнообразуване и утвърждаване на номерация и адрес на избирателните секции запровеждане на изборите за народни представители на 05.10.2014 г. на териториятана община Лом.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с насрочените на 05.10.2014 г. избори за народни представители в Центъра за обслужване на граждани, гише № 5,  етаж I в сградата на Община Лом ще се правят справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс,  както следва:
1. В срок до 14.09.2014 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия могат да подадат заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез  електронно заявление през интернет страницата на Община Лом Приложение №17 - НС. Заявлението се подава по постоянен адрес на избирателя или по настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес, съгласно чл.37, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс.   
2. До 20.09.2014 г. избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат писмено заявление по образец Приложение №14 - НС, за да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, съгласно чл.36, ал.1 от Изборния кодекс.
3. До 20.09.2014 г. се издават удостоверения за гласуване на друго място само на кандидати за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК и на наблюдатели. Удостоверенията се издават след подаване на заявление-декларация  по образец Приложение №19 - НС, съгласно чл.34, ал.1, 2 и 3 от Изборния кодекс.
4. До 27.09.2014 г. всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление по образец  Приложение №10 - НС, съгласно чл.43, ал.2 от Изборния кодекс.    
5. Избиратели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, както и тези за които е отпаднало основанието на база на което са били заличени, могат да подадат заявление по образец Приложение №11 - НС за да бъдат вписани в избирателната секция по постоянен адрес в срок до предаване на избирателните списъци на СИК, съгласно чл.27, ал.3 и ал.4 от Изборния кодекс.
Заповед №411 на Кмета на Община Лом относно определянето на временни места за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 5 октомври 2014 г.
Заповед №471 - 30.09.2014 г. на Кмета на Община Лом относно опазване на обществения ред и осигуряване на нормални условия за произвеждане на изборите за НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на октомври 2014 г.

01.10.2014 г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ

Звената „Български документи за самоличност" при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборния ден 05 октомври 2014 г.
В седмицата преди провеждането на изборите е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас, като:
1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност.
2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 03 октомври 2014 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.
За да бъде издадено удостоверение е необходимо следното:
1. Гражданите   лично   да   подадат   искане   в   СДВР,   ОДМВР   и   РУ   при СДВР/ОДМВР за дните от 30 септември 2014 г. до 04 октомври 2014 г. от 08.30 ч. до 17.30 ч. и на 05 октомври    2014 г. от 08.00 ч. до 18.00 ч.
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас в изборния ден, се издават само след подаване на заявление за издаване на лична карта и след цифрово заснемане на лицето на заявителя. 
3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.
Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.
УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 05 ОКТОМВРИ 2014 Г.
ОБразци на документи може да изтеглите от ТУК.


Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)