Търгове и конкурси09.04.2021
Със заповед №280/08.04.2021 г. на кмета на Община Лом се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2021 – 2022 г. Обект на търга са свободни земи от Общински поземлен фонд на община Лом.   Подробно описание на указанията за участие в търга, заповедта на кмета, както и списък...

Tърсене

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)