Достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 05.03.2019 17:03

Достъпът до обществена информация в Община Лом се предоставя въз основа на писмено заявление по образец, подадено лично, по пощата или по електронен път, или устно запитване.

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в Община Лом, ул. „Дунавска“ №12, на гише №3 при Главен специалист "Деловодител", от 8,30 ч. до 17,00 ч. За контакти: тел: 0971/69 141

 

Заявлението може да се подаде и по електронен път на адрес: lom.municipality@lom.egov.bg.

 

Заявление за достъп до обществена информация - тук

 

Цени на услугата за достъп до обществена информация – тук

 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Община Лом - тук

 

Заповед на кмета на Община Лом за упълномощаване на длъжностни лица, отговорни за вземане на решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация Годишен отчет за достъп до обществена информация в Община Лом за 2019 г. - тук

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Община Лом за 2018 г. - тук

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Община Лом за 2017 г. - тук
 
Годишен отчет за достъп до обществена информация в Община Лом за 2016 г. - тук

Годишен отчет за достъп до обществена информация в Община Лом за 2015 г. - тук

Регистър на Заявленията за достъп до информацията 2015 г. - 2019 г. - тук


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Лом и форматите, в които е достъпна - тук


Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна - тук


Данни за организацията, функциите и отговорностите на Общинската администрация и „Харта на клиента“ са публикувани в рубрика "Администрация".

 

Решения  и нормативни актове на Общинския съвет може да прочетете в рубрика „Общински съвет“. Видео на заседанията на Общинския съвет - тук

 

Информация за процедурите за възлагане на обществени поръчки, открити след 1.10.2014 г. е публикувана в рубрика "Профил на купувача".

 

Информация за обявените търгове, конкурси и обществени поръчки , открити до 1.10.2014 г. е публикувана в рубрика „Профил на купувача“.

 

Тук може да подавате „Сигнали за корупция“

 

Въпроси, сигнали и препоръки към ръководството на Общинската администрация и Общинския съвет може да отправяте в рубриката „Контакти“.

 

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
43% Complete (success)
Не :
51% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)