МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
ОП "Чистота - Лом"


ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА - ЛОМ“

 

Адрес: 3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12

Директор ВРИД: Валери Цветанов Пишийски

За контакти: тел. 0971/69 133, е-mail: chistota_lom@abv.bg

Булстат: 3208400225Заповед на кмета на Община Лом №257/24.03.2020 г. във връзка с разделното събиране на отпадъци от страна на ползватели на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради


Правилник за устройството и дейността на ОП "Чистота-Лом"

Управление на битовите отпадъци


Заповед на кмета относно вида на услугите и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Лом за 2020 г.

Заповед на кмета относно вида на услугите и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Лом за 2019 г.

Заповед на кмета относно вида на услугите и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Лом за 2018 г.


График за районите за сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на обществените места за 2020 г.


План-сметка за 2019 г. на ОП "Чистота-Лом


Услуги, предоставяни от ОП "Чистота-Лом"

Tърсене
ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2020
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?