Общински съвет

Дата на публикуване: 30.09.2014 13:15
Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условията и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници и е с мандат 4 години.


Настоящият състав на Общински съвет – Лом е избран съгласно Изборния кодекс с проведените местни избори на 26 октомври 2019 г. за мандат 2019-2023 г.
Общинският съвет има следната структура: Председател, заместник-председател, председатели на комисии и председатели на групи.


Общинският съвет приема правилници, наредби, решения по въпроси от местно значение.
Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация.


В този сайт ще намерите информация за организационната и политическата структура на Общински съвет – Лом, както и за неговата работа – правилник, дневен ред на предстоящи заседания, решения от заседания, проекти на наредби и програми за обсъждане.
За контакти:

3600 Лом
ул. "Дунавска" № 12
ет. 3 стая № 303
тел. 0971/69 131
факс: 0971/66 026
e-mail: predsedatel.lom@abv.bg

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
41% Complete (success)
Не :
53% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)