Програми

Дата на публикуване: 11.07.2014 00:00

Програма по енергийна ефективност и програма  за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в община Лом 2020-2030 - тук

Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2020-2023 г. на община Лом - тук

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лом - 2019 г. - до постигане на заложените мерки тук

Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Лом през 2018 г. тук

Програма за опазване на околната среда на Община Лом 2021 - 2028 г. - тук

Програма за опазване на околната среда на Община Лом 2015 - 2020 г. тук

Актуализация на раздел "Лечебни растения" от общинската програма за опазване на околната среда тук

Програма за закрила на детето 2015 – 2016 г. на Община Лом тук

Програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата на територията на Община Лом за периода 2012 -2020 г. тук

Програма за полагане на общественополезен труд по реда на чл.12, ал.1 от ППЗСП от безработни лица в трудоспособна възраст, подпомагани с месечни социални помощи на основание чл.9 от ППЗСП през 2015 г. тук

Програма за управление на отпадъците на Община Лом 2021 - 2028 г. - тук

Общинска програма за управление на отпадъците на Община Лом 2015-2020 г. - тук
Приложение №1: Доклад за морфологичен анализ на твърдите битови отпадъци, образувани на територията на обшина Лом - тук

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)