Комисии

Дата на публикуване: 18.06.2014 00:00
 

 

КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛОМ
МАНДАТ 2019-2023 Г.

Комисиите са избрани с Решение  №4, Протокол №2/29.11.2019 г., на ОбС - Лом

 

 

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

Красимира Иванова Цветанова – председател

Александър Любомиров Михайлов

Борислав Цветанов Борисов

Димитър Неофитов Димитров

Надя Йорданова Петрова

Красимир Бориславов Иванов

Михаил Спасов Пасланджийски

 

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ИНВЕСТИЦИИ И ТРАНСПОРТ

 

Михаил Спасов Пасланджийски - председател

Георги Генадков Господинов

Михаил Огнянов Михайлов

Тихомир Борисов Трифонов

Тодор Иванов Тодоров

Красимир Бориславов Иванов

Борислав Цветанов Борисов

                                              

КОМИСИЯ ПО ПРАВНО-НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИТЕ

 

Димитър Неофитов Димитров - председател

Виктория Георгиева Владимирова

Ивайло Аспарухов Замфиров

Валери Павлов Аврамов

Коста Ангелов Генчев

Михаил Огнянов Михайлов

Десислава Викторова Александрова

                              

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

 

Цветомир Руменов Колицов - председател

Виктория Георгиева Владимирова

Евелинка Мишонова Петрова

Росен Тодоров Войнов

Емил Иванов Емилов

Десислава Викторова Александрова

Лена Димитрова Иванова

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

д-р Валя Любомирова Цветкова - председател

Ангел Ивов Барболов

Албена Росенова Иванова

Лена Димитрова Иванова

Светлин Горанов Райков

Юлия Ангелова Горанова

Камелия Милчева Арсенова

 

КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ДЕМОГРАФСКИ И ЕТИЧНИ ВЪПРОСИ

 

Юлия Ангелова Горанова - председател

Камелия Милчева Арсенова

Филип Ангелов Димитров

Светлин Горанов  Райков

Красимира Иванова Цветанова

Евелинка Мишонова Петрова

Георги Генадков Господинов

 

 

КОМИСИЯ ПО РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖТА, СПОРТА, ОТДИХА И ТУРИЗМА

 

Росен Тодоров Войнов - председател

Валери Павлов Аврамов

Димитър Неофитов Димитров

Ивайло Аспарухов Замфиров

Филип Ангелов Димитров

Цветомир Руменов Колицов

Емил Иванов Емилов

 

КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

Тодор Иванов Тодоров - председател

Александър Любомиров Михайлов

Коста Ангелов Генчев

Тихомир Борисов Трифонов

Ангел Ивов Барболов

Албена Росенова Иванова

д-р Валя Любомирова Цветкова

 

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ


Тихомир Борисов Трифонов - председател

Надя Йорданова Петрова

Валери Павлов Аврамов

Росен Тодоров Войнов

д-р Валя Любомирова Цветкова

Десислава Викторова Александрова

Георги Генадков ГосподиновTърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)