МИГ - ЛОМ

Уведомление за поверителност

Мерки за пожарна безопасност

Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

Местни избори 2019


ТРАНСПОРТНА СХЕМА за извозване на изборните книжа и материали на СИК/ПСИК от Общинска администрацияЗАПОВЕД №805/21.10.2019 г. относно: Транспортирането на подвижната избирателна секция /ПСИК/ и изборните материали в деня на изборите на 27.10.2019

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 
Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., ОИК Лом ще проведе обучение на секционните избирателни комисии на 23.10.2019 г. /сряда/ от 15.00 ч. в големия салон на НЧ ”Постоянство 1856” гр. Лом.

На същото следва да присъстват всички членове на СИК и ПСИК за Община Лом!

 

 
ЗАПОВЕД №800/18.10.2019 г. относно: Определяне на секция №14 за гласуване на гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.Заповед №733/26.09.2019 г. относно: Определяне на временни места за поставяне на агитационни материали от партии и коалицииПисмо на ЦИК относно: Разпространение на видеоклипове и банери във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 


Разяснителна кампания: видеоклипове и банери на ЦИК тук  


Подаване на заявления във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.


ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
(по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 7-МИ


ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за вписване в избирателен списък – част II

(по чл. 408, ал. 1 във връзка с чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 8-МИ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване от избирателния списък  от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз
(по чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 от Изборния кодекс)

Приложение № 9-МИ

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък
(по чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл. 45, ал. 1 ИК)
Приложение № 10-МИ

ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК
(по чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 11-МИ

 
ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден
(по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 8 и чл. 396 от Изборния кодекс)
Приложение № 12-МИ

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
(по чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 13-МИ


ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия
(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 17-МИ

 

Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на община Лом

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I, за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


Заповед №674/04.09.2019 г. на Кмета на Община Лом за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.


Заповед №671/03.09.2019 г. на Кмета на Община Лом за образуване на избирателни секции и утвърждаване на тяхната номерация


Номера и адреси на избирателните секции - Приложение №1 към Заповед №671/03.09.2019 г. на Кмета на Община Лом за образуване на избирателни секции и утвърждаване на тяхната номерация


Приложение №2 към Заповед №671/03.09.2019 г. на Кмета на Община Лом за образуване на избирателни секции и утвърждаване на тяхната номерация

Списък на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27.10.2019 г.


Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне състава на ОИК на територията на община Лом

Хронограма за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.


Полезни връзки

Tърсене

НАЦИОНАЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом

Фонд "Инвитро"

Обяви на ЧЕЗ

Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)