Местни избори 2019

Дата на публикуване: 13.11.2019 11:40

ТРАНСПОРТНА СХЕМА за извозване на изборните книжа и материали на СИК/ПСИК от Общинска администрацияЗАПОВЕД №805/21.10.2019 г. относно: Транспортирането на подвижната избирателна секция /ПСИК/ и изборните материали в деня на изборите на 27.10.2019

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 
Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., ОИК Лом ще проведе обучение на секционните избирателни комисии на 23.10.2019 г. /сряда/ от 15.00 ч. в големия салон на НЧ ”Постоянство 1856” гр. Лом.

На същото следва да присъстват всички членове на СИК и ПСИК за Община Лом!

 

 
ЗАПОВЕД №800/18.10.2019 г. относно: Определяне на секция №14 за гласуване на гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.Заповед №733/26.09.2019 г. относно: Определяне на временни места за поставяне на агитационни материали от партии и коалицииПисмо на ЦИК относно: Разпространение на видеоклипове и банери във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 


Разяснителна кампания: видеоклипове и банери на ЦИК тук  


Подаване на заявления във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.


ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
(по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 7-МИ


ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за вписване в избирателен списък – част II

(по чл. 408, ал. 1 във връзка с чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 8-МИ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване от избирателния списък  от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз
(по чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 от Изборния кодекс)

Приложение № 9-МИ

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък
(по чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл. 45, ал. 1 ИК)
Приложение № 10-МИ

ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК
(по чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 11-МИ

 
ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден
(по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 8 и чл. 396 от Изборния кодекс)
Приложение № 12-МИ

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
(по чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 13-МИ


ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия
(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 17-МИ

 

Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на община Лом

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I, за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


Заповед №674/04.09.2019 г. на Кмета на Община Лом за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.


Заповед №671/03.09.2019 г. на Кмета на Община Лом за образуване на избирателни секции и утвърждаване на тяхната номерация


Номера и адреси на избирателните секции - Приложение №1 към Заповед №671/03.09.2019 г. на Кмета на Община Лом за образуване на избирателни секции и утвърждаване на тяхната номерация


Приложение №2 към Заповед №671/03.09.2019 г. на Кмета на Община Лом за образуване на избирателни секции и утвърждаване на тяхната номерация

Списък на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27.10.2019 г.


Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне състава на ОИК на територията на община Лом

Хронограма за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.


Полезни връзки

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
39% Complete (success)
Не :
56% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)