МИГ - ЛОМ

Уведомление за поверителност

Мерки за пожарна безопасност

Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

Заместник - кметове

СТЕФАН ПАНТАЛЕЕВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
„ФИНАНСИ, МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“


Персонални данни:

Роден е на 13 януари 1972 г. в Лом. Семеен, има  две деца.


Образование и квалификация:

Стопанска академия “Д.А.Ценов” - Свищов
Магистър  по икономика – специалност "Стопански и финансов контрол”

Професионален опит:


2003 г. – Управител на „Трансинпекс“ АД  -  Лом
2009 г. – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Балканкар – Дунав“  АД  - Лом
2014 г. – Директор дирекция „Администрация“ в „Хъс“ ООД - Лом
2013 г. – Управител на „АДИС–ПРО“  ЕООД  - Лом
2007-2011 г. – Председател на Комисията по финанси, общинска собственост и приватизация в Общински съвет – Лом
2011-2014 г. – Председател на Общински съвет – ЛомИНЖ. ХИЛДА ВЛАДИМИРОВА

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
“ОБРАЗОВАНИЕ, ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ“

 Персонални данни:

Родена е на 26.07.1967 г. в Кнежа. Омъжена, има дъщеря и син.

 

Образование и квалификация:

ВТУ “Ангел Кънчев”  -  Русе
Магистър, професионална квалификация - машинен инженер.
Придобива допълнителна професионална квалификация педагогическа правоспособност и
професионална подготовка по финансов, банков и митнически контрол от Стопанска академия “Д. А. Ценов” - Свищов.

 

Професионален опит:

1996 - 2019 г. - Дирекция “Социално подпомагане” – Лом.
Специалист, главен специалист, главен социален работник, началник-отдел, директор.ИНЖ. ВАЛЕНТИН ЕВТИМОВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

„ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“
Персонални данни:
Роден е на 2 ноември 1971 г. в Лом. Женен, има син и дъщеря.

Образование и квалификация:
ВВСУ  “Любен Каравелов” - София
Магистър по промишлено и гражданско строителство

Професионален опит:
1995 г. - Главен специалист „ТСУГ” в Община Лом   
2000 г.  – Управител на ЕТ «ВАЛВЕ»
2004 г. -  Главен инженер в «Ломстрой» ООД
2005 г. – Управител на ЕТ «ВАЛВЕ»
2006 г. –  Директор ТП „Пристанище Лом“ към ДП «Пристанищна инфраструктура»     
2008 г. – Заместник -кмет „ТСУБ“  в Община Лом      
2011 г. – Управител на „Стройпроект“ ЕООД
2015 г. – Заместник-кмет „Териториално-селищно устройство и благоустройство в Община Лом“


Tърсене

НАЦИОНАЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом

Фонд "Инвитро"

Обяви на ЧЕЗ

Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)