Заместник - кметове

Дата на публикуване: 07.07.2022 09:36
СТЕФАН ПАНТАЛЕЕВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
„ФИНАНСИ, МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“


Персонални данни:

Роден е на 13 януари 1972 г. в Лом. Семеен, има  две деца.


Образование и квалификация:

Стопанска академия “Д.А.Ценов” - Свищов
Магистър  по икономика – специалност "Стопански и финансов контрол”

Професионален опит:


2003 г. – Управител на „Трансинпекс“ АД  -  Лом
2009 г. – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Балканкар – Дунав“  АД  - Лом
2014 г. – Директор дирекция „Администрация“ в „Хъс“ ООД - Лом
2013 г. – Управител на „АДИС–ПРО“  ЕООД  - Лом
2007-2011 г. – Председател на Комисията по финанси, общинска собственост и приватизация в Общински съвет – Лом
2011-2014 г. – Председател на Общински съвет – ЛомИНЖ. ХИЛДА ВЛАДИМИРОВА

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
“ОБРАЗОВАНИЕ, ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ“

 Персонални данни:

Родена е на 26.07.1967 г. в Кнежа. Омъжена, има дъщеря и син.

 

Образование и квалификация:

ВТУ “Ангел Кънчев”  -  Русе
Магистър, професионална квалификация - машинен инженер.
Придобива допълнителна професионална квалификация педагогическа правоспособност и
професионална подготовка по финансов, банков и митнически контрол от Стопанска академия “Д. А. Ценов” - Свищов.

 

Професионален опит:

1996 - 2019 г. - Дирекция “Социално подпомагане” – Лом.
Специалист, главен специалист, главен социален работник, началник-отдел, директор.ИНЖ. ВАЛЕНТИН ЕВТИМОВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

„ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“
Персонални данни:
Роден е на 2 ноември 1971 г. в Лом. Женен, има син и дъщеря.

Образование и квалификация:
ВВСУ  “Любен Каравелов” - София
Магистър по промишлено и гражданско строителство

Професионален опит:
1995 г. - Главен специалист „ТСУГ” в Община Лом   
2000 г.  – Управител на ЕТ «ВАЛВЕ»
2004 г. -  Главен инженер в «Ломстрой» ООД
2005 г. – Управител на ЕТ «ВАЛВЕ»
2006 г. –  Директор ТП „Пристанище Лом“ към ДП «Пристанищна инфраструктура»     
2008 г. – Заместник -кмет „ТСУБ“  в Община Лом      
2011 г. – Управител на „Стройпроект“ ЕООД
2015 г. – Заместник-кмет „Териториално-селищно устройство и благоустройство в Община Лом“


Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
41% Complete (success)
Не :
53% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)