Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Лом

Дата на публикуване: 27.02.2017 15:10Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Лом


Заповед №155/20.02.2021 г. на Кмета на Община Лом 


Политика за мрежова и информационна сигурност на Община Лом


Вътрешни правила за работа в Системата за електронен обмен на съобщения /СЕОС/ в администрацията на Община Лом


Вътрешни правила за работа в системата за сигурно електронно връчване в Община Лом


Вътрешни правила за служителите, указващи правата и задълженията им като потребители на услугите, предоставяни чрез информационните и комуникационните системи на Община Лом 


Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител


Вътрешни правила за дейностите, свързани с администрирането, експлоатацията и поддръжката на хардуер и софтуер в Община Лом


Вътрешни правила за класификация на информацията


Вътрешни правила относно публикуването на информационни масиви и ресурси в портала за отворени данни в отворен формат на Община Лом  


Вътрешни правила за работа с електронен подпис в администрацията на Община Лом


Указания за предоставяне на достъп до информационни ресурси и техника на служители в администрацията на Община Лом

 

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
41% Complete (success)
Не :
53% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)