Профил на купувача

Дата на публикуване: 01.04.2024 15:35
ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 
 
За контакти:

Анна Йорданова, директор дирекция „Общинска собственост, обществени поръчки, инвестиционна политика и проекти“

тел. 0971/ 60 138


Мария Преславова, старши експерт "Обществени поръчки"

тел. 0971/69 138, факс: 0971/66 026

Цветелина Миронова, старши експерт "Обществени поръчки"

тел. 0971/69 138, факс: 0971/66 026


e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg; obshtina.lom@mail.bg

гр. Лом, ул. "Дунавска" 12

 

 

  1. Профил на купувача - Текуща страница

Tърсене