МИГ - ЛОМ

Уведомление за поверителност

Мерки за пожарна безопасност

Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

Новини


24.11.2020
Щедър се оказа стартът на 88-ия творчески сезон за дейците от литературния клуб „Кръстьо Пишурка” при народното читалище „Постоянство 1856” в Лом. През октомври те завоюваха 13 приза от първия национален литературен конкурс „Асен Разцветников”, организиран от Община Горна Оряховица, народното читалище „Напредък 1869” и литературния клуб „Асен Разцветников”.  Отделно клубът бе награден с колективен приз. А в тези ноемврийски дни нова радостна вест споходи...

19.11.2020
Концерт на вокална група "Шоколадче" зарадва ценителите на хубавата музика в НЧ „Постоянство”. Музикалното събитие бе организирано по повод 12 години от основаването на детската вокална формация. "Шоколадче" е лауреат на много национални и международни конкурси и фестивали в България и чужбина. Художествен ръководител на състава е опитният вокален педагог Росица Кръстева. Тя работи с децата от 12 години и е в основата на успешното...

16.11.2020
Новият устройствен план (ОУП) на община Лом бе одобрен от Общинския съвет по предложение на кмета д-р Георги Гаврилов. Планът влиза в сила след предстоящото му обнародване в „Държавен вестник“. Предмет на новия ОУП е общата структура на територията – жилищни и производствено-складови територии, зони за озеленяване, територии за спорт и развлечения, територии за обществено обслужване, обекти на културно-историческото наследство, територии за курортно-туристическо и вилно...

13.11.2020
В заседателната зала на Община Лом се проведе първа публична среща във връзка с разработването на новия План за интегрирано развитие на община Лом за периода 2021 – 2027 г. Експерти от УНСС, консултанти в разработването на новия седем годишен план, разясниха неговата стратегическа рамка, базираща се на съществуващия икономически, културен и социален потенциал на Община Лом. Оценка на перспективите за развитие и широко обществено...

10.11.2020
Община Лом е в процес на разработване на План за интегрирано развитие на община Лом за периода 2021-2027 г. (ПИРО). Планът се изготвя съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Той е елемент...

04.11.2020
Общински съвет - Лом обявява прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Лом. Кандидатите  трябва  да  отговарят  на изискванията на Закона за съдебната власт: Да бъдат дееспособни български граждани, които са навършили 21 г., но не са навършили 68 г. към момента на определянето им за съдебен заседател Ползват се  с  добро  име  в  обществото  и  не  са  осъждани  за  умишлено...

Tърсене

НАЦИОНАЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2020

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом

Фонд "Инвитро"

Обяви на ЧЕЗ

Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)