Подробни устройствени планове

Дата на публикуване: 21.11.2014 16:45

ОУП и ПУП

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОМ


Окончателният проект на Общ устройствен план на Община Лом е приет с Решение №157/16.11.2020 г. на Общински съвет - Лом, публикувано в бр. 106/15.12.2020 г. на „Държавен вестник“. - тук


  1. Подробни устройствени планове - Текуща страница
  2. Образци на документи
  3. Интегриран план за градско възстановяване и развитие

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)