Фондация „Младеново”

Дата на публикуване: 22.10.2020 19:04
     Фондация „Младеново” е неправителствена организация с идеална цел, вписана на 24.07.2012г. в регистъра за Юридически лица с нестопанска цел с обществена полза.   Мисия на фондацията е да създава условия за подкрепа и развитие на талантите в гр.Лом и региона.
     Цели на фондация „Младеново” са: да създава условия за подкрепа и развитие на талантите в гр.Лом и региона; да инициира, осъществява или оказва помощ на проекти и програми, съдействащи за развитие на общността; да подпомага социалната интеграция и личностната реализация; да създава възможности за повишаване на знания, умения и квалификация на групи в неравностойно положение; да защитава човешките права и околната среда; да насърчава сътрудничеството между общината, нестопанските организации и бизнеса за устойчиво местно развитие; да обедини човешки и финансови ресурси и да ги насочи към осъществяване на общо идентифицираните интереси и приоритети на общността.
    Организацията се стреми да се осигури подкрепа за талантливи деца и младежи в региона. Други ползватели от работата на организацията са ромите в региона. Фондацията работи за показване на ромите в позитивна светлина, запазване на начина на живот и култура на ромите. Организацията работи също и за развитието на граждански инициативи в района на Лом. Фондация „Младеново” работи за развитието на обществения диалог и участието на местните общности в решаване на социални и други проблеми, идентифицирани от самите тях.
     Екипът на организацията е от активни роми и не-роми, 8 души постоянен екип, като всички те са публични личности, чиито опит и компетентност  допринасят за развитието на организацията. В екипа на фондацията са учител по английски език, двама художници, журналист, IT-специалист, икономисти, здравни специалисти и много активни доброволци и младежи от Лом. Голяма част от екипа е от млади специалисти с висше образование, мотивирани за промяна на ситуацията в Лом. Фондация „Младеново” работи в партньорство с фондация „Обществен Фонд Лом”. От създаването си през 2012г. до момента, фондация „Младеново” има много съвместни инициативи и дейности с ОФ Лом, като е добре да се отбележи активното участие на екипа и доброволците на фондация „Младеново” в дейностите на Обществен фонд Лом и обратното. Обществения фонд е помагал през годините за утвърждаването на фондация „Младеново” като иновативна и отговорна организация.
     Фондация Младеново има пътуваща изложба, показана в градовете Монтана и Видин по проект „Заедно в многообразието за различния в нова светлина”, финансиран от Институт „Отворено общество” – Будапеща по програма „Изкуство и култура” в рамките на инициативата „Десетилетие на ромското включване”. Изложбата представлява 25 пана с размери 80/180см. в които са представени историята на ромите, традициите и занаятите, позитивните примери за участие на роми в културния живот на град Лом, както и примери за интегрирани роми в земеделието, животновъдството и др. Към момента експозицията може да се види в Исторически музей Лом.

За повече информация:  http://mladenovo.com/  


Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)