МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
Кметове на кметства и кметски наместници
Кметство ТРАЙКОВО
Детелина Радевска – 09723/2220
Kmetstvo.Traykovo@lom.egov.bg

Кметство КОВАЧИЦА
Людмила Пандурска – 09720/2220; 0879 887 462
Kmetstvo.Kovachitsa@lom.egov.bg

Кметство СТАЛИЙСКА МАХАЛА
Цветан Цветанов – 09722/2220; 0879 811 988
Kmetstvo.StMahala@lom.egov.bg

Кметство ЗАМФИР
Гаврил Гаврилов – 09726/2220; 0887 610 520
Kmetstvo.Zamfir@lom.egov.bg

Кметство ДОЛНО ЛИНЕВО
Валери Костадинов – 0971/66 653; 0878 931 922
Kmetstvo.DLinevo@lom.egov.bg

Кметство СЛИВАТА
Димитър Иванов –  09728/2220; 0879 811 996
Kmetstvo.Slivata@lom.egov.bg

Кметство ДОБРИ ДОЛ
Александър Александров – 09728/2316; 0879 811 989
Kmetstvo.Dobridol@lom.egov.bg

Кметство СТАНЕВО
Малина Рангелова
09724/2222; 0879 811 995
Kmetstvo.Stanevo@lom.egov.bg

Кметство ОРСОЯ
Рени Каменова
09728/2366
Kmetstvo.Orsoya@lom.egov.bg
Tърсене
ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2020
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?