Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Дата на публикуване: 02.06.2021 09:33

  1. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии - Текуща страница
  2. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
41% Complete (success)
Не :
53% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)