Образци на документи

Дата на публикуване: 17.06.2014 00:00Община Лом уведомява, че  с решение №168 от Протокол №20/22.12.2020
г. на Общински съвет-Лом, е  приета промяна в размера на данък възмездно придобиване. От 01.01.2021 г. размерът на данъка е 2,8%.


Декларация за освобождаване от ТБО тук

Декларация по чл.49 ал.3 от ЗМДТ за облагане с ДПИВБН тук


Данъчна деклараци
по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти - тук

Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение - тук


Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона тук

Данъчна декларация  по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона тук


Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ за облагане с ДПС - плавателно средство тук

Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ за облагане с
ДПС - въздухоплавателно средство тук

Декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък тук

Декларация по чл.
61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници тук

Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот - Виж в Прикачени документи по-долу

Искане за издаване на документ - Виж в Прикачени документи по-долу

Искане по чл.171, ал.1 от ДОПК - бланка тук

Данъчна декларация по чл.54, ал.7 от Закона за местните данъци и такси - МПС - виж  в Прикачени докуменки 

Декларация по чл.61р ал.5 от ЗМДТ - туристически данък - виж в Прикачени документи 

Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея - виж в Прикачени документи

Декларация по чл. 54, ал.7 от ЗМДТ - за отписване на МПС - виж в Прикачени документи Наименование Брой тегления
Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни.doc 9 Изтегли
Искане за издаване на удостоверение за оценка на недвижим имот.doc 23 Изтегли
Искане за издаване на документ.doc 10 Изтегли
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.54, АЛ.7 ОТ ЗМДТ - За отписване на МПС.doc 657 Изтегли
Декларация_по_чл__14_ал__2_от_ЗМДТ.docx 792 Изтегли
Данъчна_декларация_чл__61р_ал__5_от_ЗМДТ_тур__данък.docx 1802 Изтегли
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.54,АЛ. 7 МПС.doc 1673 Изтегли
  1. Образци на документи - Текуща страница
  2. Банкови сметки
  3. УЕБ справки
  4. Длъжници
  5. Закони
  6. Наредби

Tърсене

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)