Образци на документи

Дата на публикуване: 20.05.2022 15:22

Искане по чл. 171 от ДОПК - тук

Декларация за освобождаване от ТБО - тук

Декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с ДПИВБН - тук


Данъчна деклараци
по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти - тук

Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение - тук

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона - тук

Данъчна декларация  по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона - тук


Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ за облагане с ДПС - плавателно средство - тук

Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ за облагане с
ДПС - въздухоплавателно средство - тук

Декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък - тук

Декларация по чл.
61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници - тук

Декларация по чл.61р ал.5 от ЗМДТ - туристически данък - тук

Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея - тук

Декларация по чл. 54, ал.7 от ЗМДТ - за отписване на МПС - тукTърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)