Младежки организации


16.11.2014
Oткрит  през месец януари 2009 г. с решение на Общински съвет, като местна  дейност към функция „Образование”. Наследник и приемник  е на Пионерски дом – гр. Лом, създаден през 1954 г., преобразуван в обслужващо звено през 1990 г./ПМС 43/05.1990/, закрит през 2008,  като делегирана държавна дейност.От есента на 2003 г. институцията носи името на бележития ломски будител -  Даскал Кръстьо Пишурка.Работата в Центъра  е  насочена...

15.11.2014
Употребата на английски език е вече част от нашето ежедневие, задължително знание за нашите деца. Нуждата от английски език вече е несъмнена - английският език се е превърнал в универсален, световен език, който отваря вратите не само към една нация, а към целия свят. Знанието на всеки един език е езикова култура, неоценимо богатство, неотменимо умение. Ранноезиковото обучение по английски език вече не е просто...

15.11.2014
Възстановена след няколкогодишно прекъсване, в школата децата  имат възможност за:•    Усвояване на разнообразни изразни средства, изобразителни материали и техники.•    Емоционално общуване с произведения на изобразителното изкуство  и народното творчество.•    Изразяване чрез образи на собствени мисли, чувства и отношения.•    Развитие на зрителните възприятия, представи и въображение.Ръководител на школата е Йордан Йорданов.

15.11.2014
С оглед опазване на природните ресурси и тяхното рационално  използване, през 2006 г. бе създаден  клуб „Екология и опазване на околната среда”. Той има за цел да съдейства  за формиране на  ново гражданско поведение и чувство за отговорност за опазване  на околната среда и биологичното разнообразие. Ръководител на клуба е г-жа Румяна Цветева. Членове на клуба са  ученици от различни възрасти  и различни  училища от...

15.11.2014
Клубът съществува  вече 60 години . Той е един от първите форми за извънучилищна дейност през 1954 година – годината на създаване на Центъра за извънучилищни дейности. Ръководител  на клуба  е м.с. и з.д, доайен на лекторите в  Центъра, автор на книгите  „Крилете на войната”, „Виражи на мъжеството”, „ Под небето на Испания”, „Полетът на врабчето”, „ В сянката на дедите” - Георги Дафов.Членове на...

15.11.2014
ВГ „Дунавски звънчета е създадена  е през учебна  2003/ 2004 г. като форма на Център за работа с деца. Децата от  Вокална група „Дунавски звънчета” активно участват в културния живот на града ни. Те са навсякъде – празника на България, на Лом, на Европа, на християнското семейство и др. Изнасят поздравителни концерти в социалните домове около Лом, участват в чествания на институции и фирми.Десет години...

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)