Кметски екип и администрация

Дата на публикуване: 13.05.2017 17:37


Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


КМЕТСКИ ЕКИП И АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Гинка Иванова – заместник-кмет

Валентин Евтимов – заместник-кмет

Матилда Донкова - Русинова - секретар

Владислав Владимиров - главен  архитект  

Цветелин Цонев - вътрешен одитор                     

Антоанета Кузманова - финансов контрольор       

Борислав Борисов -  ОМП и сигурност на информацията       

 

Дирекция АДМИНИСТРАТИВНО, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ФИНАНСИ

 

Христлена Цветанова – директор

Таня Кузманова

Иван Стаматов

Нели Спасова             

Елизабет Ангелова

Георги Григоров

Йорданка Средкова
Наташка Найденова

Васка Захариева

Юлия Александрова

 

Дирекция ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

 

Стефка Лазарова – директор

Анна Йорданова     

Цветомира Иванова     

Стилияна Величкова

Румяна Симеонова

Мария Преславова
Катя Ангелова

Дирекция ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

 

Весела Спиридонова – директор

Николинка Николова

Нина Николова

Таня Гиздова

Анета Трифонова

Мариета Иванова
Емил Кирилов

 

Дирекция ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ

 

Анжело Иванов – директор

Наталия Стефанова

Йордан Йорданов

Любомир Димитров

СузанаГеоргиева

Цветелина Миронова

 

 

Дирекция ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ

 

Альона Арсенова – директор

Милко Христов              

Катя Иванова             

Розита Петкова    

Елка Дойчинова  

 

Дирекция  МЕСТНИ ПРИХОДИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

 

Петя Кирилова                 

Светла Генадиева

Тодорка Стаматова

Силвия Иванова

Катя Манчина

Ива Петрова

Таня Лозанова

Румяна Димитрова

Миглена Велкова

 

КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ

 

Даниела Замфирова

Максим Тодоров

Бистра Дамянова

 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 

Ваня Димитрова

Калина Стефанова

Светлана Иванова

Агнес Томова

Румяна Миланова

Симона Голубинова

Таска Георгиева

Дафиана Трифонова

Росица Гергова

Марина Драганова

Иван Иванов

Бранимир Антов

Людмила Иванова

Дарина Кирова

Галя Костадинова

Лилия Илиева

Анатолий Селев

Тотка Живкова       

Петя Димитрова       

Тотка Георгиева     

Теодора Младенова                 

Владимир Недев


Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)