24.11.2020
Щедър се оказа стартът на 88-ия творчески сезон за дейците от литературния клуб „Кръстьо Пишурка” при народното читалище „Постоянство 1856” в Лом. През октомври те завоюваха 13 приза от първия национален литературен конкурс „Асен Разцветников”, организиран от Община Горна Оряховица, народното читалище „Напредък 1869” и литературния клуб „Асен Разцветников”.  Отделно клубът бе награден с колективен приз. А в тези ноемврийски дни нова радостна вест споходи...

19.11.2020
Концерт на вокална група "Шоколадче" зарадва ценителите на хубавата музика в НЧ „Постоянство”. Музикалното събитие бе организирано по повод 12 години от основаването на детската вокална формация. "Шоколадче" е лауреат на много национални и международни конкурси и фестивали в България и чужбина. Художествен ръководител на състава е опитният вокален педагог Росица Кръстева. Тя работи с децата от 12 години и е в основата на успешното...

16.11.2020
Новият устройствен план (ОУП) на община Лом бе одобрен от Общинския съвет по предложение на кмета д-р Георги Гаврилов. Планът влиза в сила след предстоящото му обнародване в „Държавен вестник“. Предмет на новия ОУП е общата структура на територията – жилищни и производствено-складови територии, зони за озеленяване, територии за спорт и развлечения, територии за обществено обслужване, обекти на културно-историческото наследство, територии за курортно-туристическо и вилно...

13.11.2020
В заседателната зала на Община Лом се проведе първа публична среща във връзка с разработването на новия План за интегрирано развитие на община Лом за периода 2021 – 2027 г. Експерти от УНСС, консултанти в разработването на новия седем годишен план, разясниха неговата стратегическа рамка, базираща се на съществуващия икономически, културен и социален потенциал на Община Лом. Оценка на перспективите за развитие и широко обществено...

10.11.2020
Община Лом е в процес на разработване на План за интегрирано развитие на община Лом за периода 2021-2027 г. (ПИРО). Планът се изготвя съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Той е елемент...

04.11.2020
Общински съвет - Лом обявява прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Лом. Кандидатите  трябва  да  отговарят  на изискванията на Закона за съдебната власт: Да бъдат дееспособни български граждани, които са навършили 21 г., но не са навършили 68 г. към момента на определянето им за съдебен заседател Ползват се  с  добро  име  в  обществото  и  не  са  осъждани  за  умишлено...