06.05.2021
Уважаеми ломчани, Днес Българската православна църква почита Свети Георги Победоносец. 6 май е Ден на храбростта и на Българската  армия. Прекланяме се пред героите, дали живота си за свободна и независима България и показваме уважение към достойните днешни воини. Светецът е покровител и на земеделците и отправяме молитви за плодородие. Нека Свети Георги ни закриля! Пожелавам Ви здраве, сили и благоденствие! А на всички съименици -...

05.05.2021
Основен ремонт на полуразрушената сграда на бившето училище „Васил Левски“ в кв. Моминброд и оборудването му в офис на доброволчески формирования за борба с бедствия, предвижда съвместният проект на Община Лом и Окръг Долж, Румъния, който се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България. Освен възстановяване на рушащата се и занемарена сграда, проектът включва и закупуването на багер, АТВ, водоноска и друга специализирана...

05.05.2021
Два договора за финансово подпомагане на земеделски производители по мярка „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на местната инициативна група подписа кметът на Община Лом и председател на МИГ - Лом д-р Георги Гаврилов. Договорът с Николай Здравков е за закупуване на земеделска техника – роторна косачка, сеносъбирач и приспособление за царевица и е с обща стойност 65 400 лева,...

01.05.2021
Скъпи ломчани, Светлият християнски празник Възкресение Христово озарява всеки дом и го изпълва с вяра и топлота. Великден е нов живот, надежда, съпричастност. Нека споделим добро дело и да дарим с обич и внимание близките си и хората около нас. На всички Вас и Вашите семейства, пожелавам здраве и успехи! Честито Възкресение Христово! С уважение, Д-р Георги Гаврилов, Кмет на Община Лом

23.04.2021
Третиране на тревните площи в града и селата от общината ще се извърши на 25.04 и 26.04.2021 г. Пръскането в града на 25.04. ще започне при подходящи метеорологични условия в 03.00 ч. до приключване, но не по-късно от 06.00 ч. На 26.04. ще се проведе третирането в селата, то ще започне от 20.30 ч. и ще приключи не по-късно от 06.00 ч. При обработката на...

23.04.2021
Центровете за настаняване от семеен тип за деца „Нов дом-нов шанс“, „За по-щастливо детство“ и „Мечта“ получиха поредното дарение от кампанията "Великден за всяко дете", която се организира от Националното сдружение за сираците в България (НССБ). С дарените средства са закупени лакомства, които ще зарадват децата от домовете за Възкресение Христово. „Изказвам сърдечна благодарност на председателя на НССБ г-н Слави Михайлов, който за пореден път...


09.04.2021
Със заповед №280/08.04.2021 г. на кмета на Община Лом се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2021 – 2022 г. Обект на търга са свободни земи от Общински поземлен фонд на община Лом.   Подробно описание на указанията за участие в търга, заповедта на кмета, както и списък...