МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
Рентно плащане на т.н. 'Бели петна'
Съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ ползвател на земеделски земи, за които няма сключени договори със собствениците и не са подадени декларации от тях по чл. 37 б от ЗСПЗЗ за формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите, внася по банкова сметка за чужди средства на Община Лом сума в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землището.
Сумите са депозитни и се изплащат от Община Лом на правоимащите лица въз основа на заповедта на Директора на Областната дирекция "Земеделие" Монтана, с която се определя разпределението на масивите. За целта собствениците попълват приложените по–долу заявление и декларация и прилагат копия на изискуемите документи.

Заповед – Инструкция за условията и реда за изплащане на годишно рентно плащане на собствениците на земеделски земи на територията на Община Лом тук

Заявление за рентно плащане по чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ тук

Декларация за рентно плащане по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ тук


Закон за собствеността и ползване на земеделските земи тук

Закон за арендата в земеделието тук


Заповеди и окончателни регистри на разпределението на ползването по масиви - 2015-2016 година:

- Заповед и окончателен регистър (75A), гр. Лом, Община Лом (Зип Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75А), с. Замфир, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75  ), с. Трайково, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75А), с. Сталийска махала, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75  ), с. Сливата, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75  ), с. Орсоя, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75  ), с. Ковачица, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75  ), с. Долно Линево, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75А), с. Добри дол, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75  ), с. Станево, Община Лом (Zip Архив) тук

Заповеди и окончателни регистри на разпределението на ползването по масиви - 2014-2015 година:


- Заповед и окончателен регистър (75А), с. Замфир, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75А), с. Трайково, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75А), с. Сталийска махала, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75А), с. Сливата, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75А), с. Орсоя, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75А), гр. Лом, кв. Момин брод, кв. Младеново (ZIP АРХИВ) тук
- Заповед и окончателен регистър (75А), с. Ковачица, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75А), с. Долно Линево, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75А), с. Добри дол, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75А), с. Станево, Община Лом (Zip Архив) тук

Заповеди и окончателни регистри на разпределението на ползването по масиви - 2013-2014 година:

- Заповед и окончателен регистър (75А), с. Замфир, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75А), Служебно, с. Трайково, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75А), Доброволно, с. Трайково, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75А), с. Сталийска махала, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75А), с. Сливата, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75А), с. Орсоя, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75А), кв. Момин брод, гр. Лом (ZIP АРХИВ) тук
- Заповед и окончателен регистър (75А), кв. Младеново, гр. Лом (ZIP АРХИВ) тук
- Заповед и окончателен регистър (75А), с. Ковачица, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75А), с. Долно Линево, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75А), с. Добри дол, Община Лом (Zip Архив) тук
- Заповед и окончателен регистър (75А), с. Станево, Община Лом (Zip Архив) тук
Tърсене
ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2020
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?