Център за настаняване от семеен тип „Нов дом-нов шанс”

Дата на публикуване: 22.10.2020 19:04
                                         
 
„Център за настаняване от семеен тип" е комплекс от социални услуги, които се предоставят в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица - не повече от 15,  – капацитет 9,
 
 
Информация за контакти:
 
управител: Катя Параскевова
адрес: гр.Лом, ул.”Цар Симеон” №36А
  e-mail:cnst_lom@abv.bg             

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
43% Complete (success)
Не :
51% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)