Дом за стари хора

Дата на публикуване: 22.10.2020 19:04
"Дом за стари хора" е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – капацитет 25.
 
 
Информация за контакти:
 
управител: Ивайло Алексиев
адрес: с. Добри дол, общ.Лом, ул.”Първа” №45, 09728/23331; 0887472601 
e-mail: dvhd_dsh@abv.bg

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
43% Complete (success)
Не :
51% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)