Дом за възрастни хора с деменция

Дата на публикуване: 22.10.2020 19:04
"Дом за възрастни хора с деменция" е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с деменция, установена с протокол от ЛКК и/или с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК– капацитет 50.
 
Информация за контакти:
 
управител: Ивайло Алексиев
адрес: с. Добри Дол,общ.Лом, ул.”Първа” №45, 09728/23331; 0887472601 
e-mail: dvhd_dsh@abv.bg

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
43% Complete (success)
Не :
51% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)