Екобюлетин

Дата на публикуване: 16.07.2014 10:49
ОБЯВИ И РЕШЕНИЯ

24.07.2017

УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ тук


21.07.2017

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ тук


19.07.2017

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ тук07.07.2017


СЪОБЩЕНИЕ
тук


03.05.2017

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.62а, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

Прочети тук

26.04.2017

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.62а, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

Прочети тук

26.04.2017

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.62а, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

Прочети тук

14.03.2017

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Прочети тук


24.02.2017

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Прочетете тук

12.01.2017

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Прочети тук

07.12.2016

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Прочетете тук

06.12.2016

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
Прочетете тук


06.12.2016

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
Прочетете тук


24.10.2016

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
Прочетете тук


19.10.2016


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.) Община Лом уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: ОБЕКТ: «Актуализация на проект „Авариен ремонт на напорен тръбопровод от ПС „Добри дол“ до НР V 300 куб.м“

За повече информация тук


03.10.2016

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ тук

13.09.2016 

ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „СКЛАДОВА БАЗА ЗА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ПИ) С
ИДЕНТИФИКАТОР 44238.507.215 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ЛОМ (УПИ І „ЗА МЕТАЛСНАБ“, КВ. 2587 ПО ПЛАНА НА ГР. ЛОМ), ОБЩИНА ЛОМ, ОБЛАСТ МОНТАНА” тук

19.07.2016
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОЧЕТЕТЕ ТУК
18.07.2016

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОЧЕТЕТЕ ТУК


28.06.2016

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ТУК


28.04.2016

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ.6 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОЧЕТЕТЕ ТУК


28.04.2016

ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС


Инвестиционно предложение: Изземване на инертни материали от речното корито на река Дунав. Участък от р.Дунав от км.737.800 до км.741.400

ПРОЧЕТЕТЕ ТУК


25.04.2016

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ ЦЪРКВА "СВЕТИ НИКОЛА НОВИ"

Църква „Свети Никола Нови”, гр.Лом, има инвестиционно предложение: „Ремонт, реставрация, подобряване на околното пространство и вертикална планировка на църква „Свети Никола Нови”, ул.”Черковна” №16, община Лом

ПРОЧЕТЕТЕ ТУК


5.04.2016

ОБЯВА ОТ ЦЪРКВА „СВЕТА БОГОРОДИЦА”, СЕЛО СТАЛИЙСКА МАХАЛА

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ, бр.25/2003 г.)

ПРОЧЕТЕТЕ ТУК
Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:

Да :
40% Complete (success)
Не :
54% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)