ИЗБОРИ НА 02.10.2016 Г. ЗА КМЕТ НА СЕЛО СТАНЕВО

Дата на публикуване: 08.08.2016 00:00

30.09.2016


Информация на Министерство на вътрешните работи тук


29.09-2016

Заповед №780/27.09.2016 г. на кмета на Община Лом тук


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка c произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Станево, община Лом, област Монтана, на 2 октомври 2016г, съгласно чл.39, ал.1 от Изборния кодекс Ви уведомяваме, че няма заличени лица.

                                                                                                                                                                                                                               от ръководството на Община Лом


СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЛОМ УВЕДОМЯВА, ЧЕ В ОБЩИНА ЛОМ НЯМА ПОСТЪПИЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВПИСАНИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ (ЧАСТ II) И ДА УПРАЖНЯТ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАНЕВО, ОБЩИНА ЛОМ, НА 02 ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА.

                                                                                                                                                                                                                                                ОТ РЪКОВОДСТВОТО


СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка c произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Станево, община Лом, област Монтана, на 2 октомври 2016г, Ви уведомяваме, че е осигурено дежурство от Общинска администрация Лом както следва:

1. На 17.09.2017 г. от 08:30 часа до 17:00 часа, избиратели чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат писмено заявление по образец (Приложение №12), за да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, съгласно чл.36, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс.
2. На 17.09.2016 г. от 08:30 часа до 17:00 часа, избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение №16А-МИ)
3. На 23.09.2016 г. и 24.09.2016 г. от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление по образец  (Приложение №10-МИ), съгласно чл.43,ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс.   


Телефони за връзка: 0879811995 – НАТАШКА НАЙДЕНОВА

от ръководството на Община Лом


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 02 октомври 2016 г. Област МОНТАНА, община ЛОМ, населено място С.СТАНЕВО  тук

Заповед № 733 / 08.09.2016 г. във връзка с времени места за поставяне на агитационни материали тук

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
- Във  връзка c произвеждането на  частичен избор за кмет на  кметство Станево, община Лом, област Монтана, на 2 октомври 2016 г., Ви уведомяваме , че в  Центъра за обслужване на граждани, гише № 5,  етаж I в сградата на Общинска администрация и в сградата на  Кметство Станево, Община Лом,  ще се приемат заявления както следва: Съобщението тук 

Приложение 10
   Приложение 12    Приложение 16а

ХРОНОГРАМА за частичните избори за кметове, насрочени за 2 октомври 2016 г. (приета с Решение № 3309-МИ от 19.07.2016 г.)  тук

Заповед № 723 / 30.08.2016 г. за организационно-техническата подготовка за произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Станево, Община Лом, област Монтана, на 2 октомври 2016 г.  тук

Решение № 192 от 22.08.2016 г. на ОИК Лом  тук

Покана за провеждане на консултации за състава на СИК тук

Заповед №655 от 08.08.2016 г. на кмета на Община Лом за образуване на избирателна секция на територията на Община Лом за провеждане на нови избори за кмет на село Станево на 02.10.2016 г. тук

Заповед № 656 от 08.08.2016г. на кмета на Община Лом за определяне на място за обявяване на избирателен списък при провеждане на избори за кмет на село Станево тук

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
43% Complete (success)
Не :
50% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)