Съобщение по чл.62а, ал. 1 от Закона за водите

Дата на публикуване: 20.12.2021 15:51

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица е Басейнова дирекция "Дунавски район" с център Плевен, ул. "Чаталджа" № 60. Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяването на  съобщението.


 


Наименование Брой тегления
съобщение ЗВ.pdf 14 Изтегли документ с име "съобщение ЗВ.pdf"

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
43% Complete (success)
Не :
52% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)