ПОЛУРАЗРУШЕНО БИВШЕ УЧИЛИЩЕ ЩЕ БЪДЕ РЕМОНТИРАНО И ПРЕВЪРНАТО В КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР

Дата на публикуване: 05.05.2021 16:27

Основен ремонт на полуразрушената сграда на бившето училище „Васил Левски“ в кв. Моминброд и оборудването му в офис на доброволчески формирования за борба с бедствия, предвижда съвместният проект на Община Лом и Окръг Долж, Румъния, който се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България. Освен възстановяване на рушащата се и занемарена сграда, проектът включва и закупуването на багер, АТВ, водоноска и друга специализирана техника за нуждите на доброволческото формирование. Само за строително-ремонтните дейности са предвидени 195 000 евро, а за закупуването на техниката – 239 797 евро. В момента се подготвят документите за провеждането на процедура са избор на изпълнител на СМР, както и за доставка на оборудването.

Проектът „Превенция на горските пожари в Окръг Долж, Румъния и Лом, област Монтана” е на обща стойност 800 669 евро, от които 404 225 евро са за финансиране на ремонта и оборудването със специализирана техника на обекта в кв. Моминброд, останалите са за закупуване на оборудване на доброволчески формирования в румънски общини. Проектът предвижда и обмяна на опит и съвместни учения между Инспектората по бедствени ситуации в Олтения, окръг Долж и доброволческото формирование в Лом.

С изпълнението на този проект ще бъде възстановена една рушаща се сграда и прилежащото й пространство, а Община Лом ще има доброволческо формирование за борба с бедствия. Според Закона за защита при бедствията, всяка една община трябва да има доброволно формирование, което да реагира при кризисни ситуации като наводнения, снежни бури, пожари, земетресения.

ГалерияTърсене

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)