МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
Новини
ТУРИСТИЧЕСКАТА СПАЛНЯ СЕ ПРЕВРЪЩА В ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР
31.07.2020

 

МИГ ЛОМ,  с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, подписва  пети пореден  договор от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

На 30.07.2020г., д-р Гаврилов, кмет на Община Лом, в качеството си на Председател на УС на МИГ ЛОМ,  подписа договор по мярка 5-7.5 МИГ ЛОМ  „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Договорът бе подписан и от Борислав Борисов – председател на УС на туристическото дружество/бенефициент на проекта.

Подписаният договор, по проект „Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и закупуване на обзавеждане за ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО АСПАРУХОВ ХЪЛМ - „Туристически  информационен център - гр. Лом” е с регистрационен номер в ИСУН BG06RDNP001-19.185-0001 и е на стойност 96 179.43 лева.

Ще бъде създаден туристически информационен център, в  който ще се поддържа детайлна база за всички налични природни, културни, архитектурни и исторически забележителности на територията на община Лом. Центърът ще консултира предприемачи за създаването на възможно най-атрактивен за туристите културно-исторически продукт, ще разработва рекламни материали и ще представя община Лом на регионални, национални и международни туристически борси и изложения. Проектното предложение  е на база енергийното обследване от ДЗЗД „ДК-КОНСУЛТ“-Плевен и инвестиционен проект, изготвен от „ИСИ ОД“ ООД -Монтана. Той предвижда основен ремонт, мерки за енергийна ефективност на сградата, собственост на дружеството, и закупуване на оборудване и обзавеждане. По договора ще бъдат основно ремонтирани покрива на сградата - 163 кв. м, фасада 330 кв.м., вътрешни помещения, стълбищни клетки и санитарни възли. Помислено е и за хората с увреждания - ще бъде осигурен подход и санитарен възел за инвалиди. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.
Tърсене
ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2020
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?