ОБЯВА НА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА“ – ЛОМ

ОБЯВА НА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА“ – ЛОМ


Във връзка със създалата се епидемична обстановка и предприетите мерки за овладяване разпространението на Covid-19 Ви информираме за следното:

  1. За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица, спират да текат.
  2. Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения при безработица, ще могат да се регистрират в Бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок, т.е. няма да търпят санкция поради забавяне.
  3. Лицата, които са се регистрирали в Дирекция „Бюро по труда“ като безработни с цел получаване на парично обезщетение за безработица, имат следните възможности:
  • Да ползват отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение
    • Да подадат по електронен път заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ. Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО, което може да се намери на сайта на НОИ - https://www.nssi.bg/forusers/forms/120-unemployment.
    • Ако нямат квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на НОИ, могат да попълнят самостоятелно на хартиен носител заявлението за ПОБ към НОИ, заедно със заявлението за регистрация в ДБТ и филиалите.

За контакти: тел. 0971/60 195, 0971/ 60 192

 

 

Tърсене

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)