СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕВъв връзка с извънредното положение, за улеснение на гражданите Община Лом уведомява, че местните данъци и такси могат да се плащат и по електронен път. Касите на Община Лом продължават да работят с граждани от 09.00 ч. до 15.00 ч. За избралите да платят безкасово по електронен път, ето банковата сметка на Община Лом:

IBAN BG 06 IABG 7474 8400 9106 00
BIC IABGBGSF
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
ОФИС ЛОМ

442100 - ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
442400 - ТАКСИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
442300 - ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
441400 - ПАТЕНТЕН ДАНЪК И ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВАТА ДЕЙНОСТ

Според влезлите в сила промени на Закона за местните данъци и такси, не е необходимо подаване на данъчни декларации при придобиване на имот в следствие на прехвърлителна сделка, данните се обработват служебно въз основа на информация получена от Агенция по вписванията и нотариусите.

Не е необходимо подаване на декларации за нововъведени в експлоатация сгради, облагането се извършва по предоставените от съответните служби Удостоверения и Разрешителни за ползване.

Данните за облагане на пътни превозни средства също постъпват и се обработват служебно и не е необходимо подаване на данъчни декларации.

Издаването на Удостоверения за наличие и липса на задължения, за производствата по ЗОП, също се извършва по електронен път.

За допълнителна информация: тел. 0971/69 144 и тел. 0971/69 136 – от 09.00 ч. до 15.00 ч.

 

Tърсене

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)