ЗАПОВЕД НА КМЕТА Д-Р ГЕОРГИ ГАВРИЛОВ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДИМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ

ЗАПОВЕД НА КМЕТА Д-Р ГЕОРГИ ГАВРИЛОВ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДИМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 63 от Закона за здравето, заповед № РД–01–124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване разпространението на COVID 19, със заповед на кмета на Община Лом д-р Георги Гаврилов се предприемат следните мерки:

 

  1. Да се отменят всички културни, спортни и други масови мероприятия, както и събирането на големи групи хора на закрито, в това число спортни тренировки, репетиции на танцови и самодейни състави, всички групови и публични изяви, в това число обучения, семинари, конференции;
  2. Да се преустановят учебните занятия в училищата;
  3. Да се преустановят посещенията на децата в детските градини и детските ясли;
  4. Да се преустановят събиранията в пенсионерските клубове;
  5. Да се преустанови дейността с потребители в дневните социални заведения, които предоставят почасови консултативни социални услуги за деца и пълнолетни лица.
  6. Със засилени мерки на превенция, както на работниците и служителите, така и на потребителите, продължава дейността на Детска млечна кухня, социалните услуги: Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Приемна грижа, Патронажна грижа, на социалните услуги в домашна среда за възрастни хора и хора с увреждания, както и дейността на специализираните институции за пълнолетни лица с увреждания, Дома за стари хора, трите детски центъра за настаняване от семеен тип, Център за предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, Защитеното жилище за лица с психични разстройства и Център за временно настаняване.
  7. Да се преустанови организирането на традиционния съботен пазар на територията на ОП „Пазари“.
  8. Всички второстепенни разпоредители с общински бюджет, всички дружества с общинска собственост, всички институции на територията на Община Лом да предприемат адекватни мерки за предпазване, както на работниците и служителите, така и на гражданите.
  9. Да се преустановят детските и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, както и свижданията във всички лечебни заведения.
  10. Да се преустановят посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

Tърсене

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)