ПРОТОКОЛ №2 ЗА ИЗВЪРШЕН ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ПРОЕКТ "ОТКРИЙ ТАЛАНТА СИ"

Протокол №2 - Във връзка с извършен подбор за свободно работно място  по  проект № BG05M9OP001-2.009-0041-С01 „Открий таланта си” - тук

Tърсене

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)