Проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
МИГ - ЛОМ
Уведомление за поверителност
Мерки за пожарна безопасност
Новини
ОЩЕ ДВЕ СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЦА СА ИЗГРАДЕНИ ОТ ОБЩИНА ЛОМ
27.11.2019

 

Две социални заведения са изградени по проекта "Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом". Това са Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст.


Изпълнението, целите и постигнатите резултати бяха представени от екипа на проекта в присъствието на зам.-кмета по хуманитарни дейности Хилда Владимирова, експерти, представители на институции и медии.


Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма  «Региони в растеж» 2014-2020. Той е на стойност 714 999.74 лв., от които 607 749,78 лв. са  съфинансиране от ЕС чрез ЕФРР и  107 249,96 лв. – национално съфинансиране. Община Лом също осигури съфинансиране в размер на 79 000 лв.


Обновена и оборудвана е сградата на бившия Дом за деца „Милосърдие“, където ще се помещава Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства,  с капацитет 30 места за дневна грижа  и 60 места за консултативни услуги. Изградена е и сграда на ул. „Бабуна“, която ще бъде Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, с капацитет 8 места.


Основната цел на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността на територията на община Лом, които да заменят институционалния модел на грижа за деца. С изпълнението на този проект се създават подходящи условия за осигуряване на равен достъп до социални услуги за деца и младежи, включително и за децата с увреждания.


Проектът „Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом" стартира на 1 декември 2017 г. с подписването на договор, продължи с провеждането на процедури за избор на изпълнител на СМР, строителен надзор, доставка на оборудване и приключва след изпълнението на всички дейности на 1 декември 2019 г.

Tърсене
ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2020
Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лом
Фонд "Инвитро"
Обяви на ЧЕЗ
Осиновителна кампания „Открий своя домашен любимец”
Анкета
Харесва ли ви новата визия на сайта?