Съобщения

Дата на публикуване: 05.04.2019 16:32

Преместване на избирателни секции с номера 001, 002, 006, 007, 008, 012, 015, 016, 021, 022, 026 


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с  произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и  Решение №90-ЕП от 13.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Монтана, на 22.05.2019 г., от 18.00 часа, в големия салон на читалище „Постоянство 1856” гр. Лом ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Лом. 
СЪОБЩЕНИЕ


Уважаеми съграждани,


Община Лом Ви уведомява, че във връзка с провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.:


Подаване на заявление-декларация за вписване в избирателен списък – част ІІ


Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България не по-късно от 40 дни преди изборния ден /15.04.2019 г./


Приложение № 11-ЕППодаване на заявление и вписване в списък за гласуване с подвижна избирателна кутияИзбиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден /11.05.2019 г./


Приложение № 16-ЕПВписване в избирателния списък по настоящ адрес

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.
След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място не по-късно от 14 дни преди изборния ден /11.05.2019 г./

Приложение № 14-ЕП


Удостоверения за гласуване на друго мястоСамо кандидатите за членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Общинските администрации издават удостоверения за гласуване на друго място не по-късно от 14 дни преди изборния ден /11.05.2019 г./


Подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списъкВсеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината/района/кметството или кметския наместник/ не по-късно от 7 дни преди изборния ден /18.05.2019г./


Приложение № 9-ЕПИзбиратели с трайни увреждания
, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК не по-късно от 5 дни преди изборния ден /20.05.2019 г./

 

Заявления в Община Лом се подават:
 
- за град Лом: гише № 5, на първи етаж в Общинска администрация на адрес: гр. Лом, ул.”Дунавска” № 12 от 08,30 ч. до 12,00 ч.и от 12,30 ч. до 17,00 ч.
- за населените места на Община Лом: в кметствата на населените места
- електронни заявления могат да се подават на електронен адрес: https://auslugi.com/public/home/lom/index
ел. заявления могат да се теглят от: http://oalom.acstre.com/currentNews-2111-newitem.html и да се изпратят на ел. имейл: obshtina.lom@mail.bg

Справки в избирателните списъци могат да се правят:

  • на обявените със заповед на Кмета на Община Лом места;
  • на интернет страницата на ГД „ГРАО“ – http://www.grao.bg/elections
  • на интернет страницата на Община Лом –  http://oalom.acstre.com/currentNews-2111-newitem.html
  • телефон 0971/69143
  • Централна избирателна комисия

 

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
43% Complete (success)
Не :
50% Complete (success)
Нямам мнение :
6% Complete (success)