ПРОЕКТ “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ЧРЕЗ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДВЕ ВТОРОСТЕПЕННИ ПЪТНИ АРТЕРИИ В ОБЩИНА ЛОМ И ОБЩИНА ПАНТЕЛЕЙ, ОБЛАСТ НИШ, ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ ЛОЗОВИ МАСИВИ”

Дата на публикуване: 11.08.2015 10:00
През април 2013 г. бе подписан договор за изпълнението на проект “Подобряване на достъпността на граничния регион чрез рехабилитация на две второстепенни пътни артерии в община Лом и община Пантелей, област Ниш, преминаващи през лозови масиви”. Приоритетна ос: 1. „Осъществяване на малки инфраструктурни инвестиции”, Област на интервенция 1.1 „Физическа и информационна инфраструктура”.

Дейностите по проекта са
Рехабилитация на две пътни артерии на територията на Община Лом и Градска Община Пантелей, както и съвместни изложения на винопроизводители и семинари за винопроизводство.
Пътят, който Община Лом рехабилитира е с дължина 6 км. и 300 м. и стига до село Долно Линево, а пътят от страна на партньорите води до една от най-големите пещери на Балканите – Церянската пещера, разположена на 14 км. от Ниш. Смята се, че тя се е образувала преди 2 милиона години.
И двете области, в които ще се изгражда инфраструктура, са лозарски райони, с  голямо туристическо значение. Проектът цели чрез подобряване на инфраструктурата в пограничните региони да допринесе за развитието на бизнеса и туризма. Стойността на проекта е 846 134 евро.

Конкретните цели са:
•    Подпомагане на инфраструктурата която ще увеличи достъпността на региона и създаде подходящи условия за развитието на транспортните съобщения в граничния регион чрез рехабилитация на две пътни артерии в община Лом и община Пантелей;
•    Осигуряване на условия за ускорено развитие на културния туризъм и винопроизводството в граничния регион. Пътната артерия в община Пантелей е от важно значение поради мащаба на културния туризъм в региона, както и неговото разположение във винопроизводителен район. Пътят в община Лом също преминава през регион традиционно известен със своето винопроизводство и големи лозови масиви.
•    Осигуряване на подходящи условия за развитие на търговския обмен между България и Сърбия имайки предвид факта че пътят в община Лом има връзка с изключително важна второстепенна пътна артерия за Сърбия и стратегическия за югоизточна Европа пътен коридор 7.
•    Насърчаване на цялостната комуникация между акционери от граничния регион, в частност гр. Лом и гр. Пантелей.
 
Очакваните резултати по проекта са:
- Рехабилитация на две съществуващи пътни артерии
- Подобряване на сътрудничеството между двете общини и двата гранични региона
- По-добри условия за винопроизводство в общини Лом и Пантелей
Подобряване на цялостните социално-икономически условия в двата гранични региона чрез подпомагане на социалната инфраструктура.

     До момента Община Лом има успешно реализирани три проекта с побратимената Градска Община Пантелей – Ниш. Проектите са по програма ФАР в сферата на културата и развитието на бизнеса и по ТГС Бълтария – Сърбия – спортна инфраструктура.

ПРОГРАМА ЗА ВИНОПРОИЗВОДСТВО В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ  (ТУК)

Tърсене

Анкета

1. Харесва ли ви новата визия на сайта?

Резултати:
Да :
43% Complete (success)
Не :
51% Complete (success)
Нямам мнение :
5% Complete (success)