ПРОЕКТ за Изменение и допълнение на Наредба

Дата на публикуване: 11.11.2014 10:24
за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд приета с Решение № 136 от Протокол № 9/20.04.2012 г. на ОбС Лом, изменена с Решение № 359 от Протокол № 41/28.05.2013 г.

1. Глава III Предоставяне на мери пасища и ливади от Общинския поземлен фонд на земеделски стопани - животновъди. тук

Tърсене

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
43 % Complete (success)
Не :
50 % Complete (success)
Нямам мнение :
8 % Complete (success)